Descalcificadors compactes

Els descalcificadors compactes estan dissenyats per a ocupar el mínim espai possible. Dins del dipòsit de sal (altrament dit cabinet) s’hi allotja l’ampolla contenidora de resines. A la part superior de l’ampolla s’hi acobla la vàlvula o capçal automàtica.Totes les nostres games ofrecen altas prestaciones y fiabilitat.

Gama Piscis

 • Vàlvula AUTOTROL 255 (cronomètrica i volumètrica amb programador Logix estadístic).
 • De 8, 12, 16, 20 i 30 litres de resina intercanviadora qualitat alimentària.
 • Ampolla contenidora de resines en polièster RFV bobinat.
 • Cabinet (dipòsit de sal) en polièster RFV molt robust.

GAMA ECO

 • Vàlvula AUTOTROL 255 (cronomètrica y volumètrica amb programador Logix estadístic).
 • De 5, 8, 12, 16, 20 i 30 litres de resina intercanviadora qualitat alimentària.
 • Ampolla contenidora de resines en polièster RFV bobinat.
 • Cabinet (dipòsit de sal) en material plàstic (polietilè).

GAMA KINETICO

 • Vàlvula KINETICO (volumètrica doble sense electricitat).
 • Amb dues ampolles de resina que proporcionen aigua descalcificada sense interrupció.
 • Models compactes de 4, 6, i 11, lts. de resina/ampolla qualitat alimentària.
 • Ampolles contenidores de resina en polièster RFV bobinat.
 • Cabinet (dipòsito de sal) en mateirial plàstic (polietilè).
 • SUMO. Tecnologia KINETICO però en una sola ampolla.
 • Versions d’alguns models per aigua calenta.
 • Models tipus bibloc industrial.

Necessites els nostres serveis?

Contacta amb nosaltres